dijous, 2 de gener del 2014

Butlletí número 6 - desembre 2013

CREIEM EN EL QUE FEM

Estem en un moment de letargia política, només s’actua en aquelles necessitats bàsiques que té un municipi i que ha de resoldre urgentment. A la Palma hem passat d’uns pressupostos de 5,5 milions d’euros al 2007 a 3,3 milions per al 2014. Tot i aquesta reducció, hi ha una sèrie d’elements que considerem claus i que hem mantingut durant aquest període. No hem retallat ni reduït els Serveis Socials (ans al contrari, han augmentat), ni el personal de l’Ajuntament, ni les subvencions a les entitats del poble ni els serveis que s’ofereixen als veïns de la Palma (biblioteca, aula, etc.). Som fidels al nostre programa electoral.

En aquest període no s’han endegat grans obres, però sí que a partir de l’aprovació definitiva del POUM s’han encarregat una sèrie d e projectes destinats a desenvolupar el planejament, la majoria fets des de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i la Diputació de Barcelona. S’està redactant el projecte del parc fluvial de la riera de la Palma, el parc forestal de l’ermita del pla de Sant Joan, el camí de vianants de connexió entre el nucli de la Palma i la urbanització de Can Vidal, el catàleg de les masies en sòl no urbanitzable i el catàleg dels camins municipals.

Per aquest nou exercici volem iniciar una seguit d’obres, algunes de les quals provinents de períodes anteriors i altres projectes nous que s’han anat definint darrerament.

A principis del 2014 hi ha previst començar la complexa obra de l’avinguda Catalunya, que comprèn tres projectes: sanejament de la xarxa de les aigües pluvials i residuals, la nova xarxa d’abastament de l’aigua de boca i la urbanització del tram de l’avinguda Catalunya des del carrer Canigó (pl. de l’església) fins al carrer Pau Bogunyà (parc de l’Aliança) amb l’arbrat i enllumenat corresponent.

També durant el 2014 s’iniciarà l’obra de la nova xarxa d’abastament d’aigua a la urbanització de Can Vidal conjuntament amb la nova xarxa de distribució de gas i un projecte de millora dels parcs infantils, no tant dels elements de joc sinó de l’espai i l’estructura dels parcs. Hi ha una subvenció de la Diputació per canviar el sistema informàtic i de telefonia de l’Ajuntament per donar un millor servei. I estem a punt de tancar l’adquisició de la nau de la brigada i del terreny del voltant amb una subvenció de l’AMB que cobrirà tot el cost.

Com deia Joan Borysenko (doctora en ciències mèdiques): «Si creiem en el que fem, els reptes que ens trobem pel camí valdran la pena.»

Des de La Palma Sempre creiem en el que fem.

LA LLEI ARSAL

Segons els entesos, el període que comprèn els anys 2012 i 2013 ha estat el més dur de la democràcia pel que fa a la necessitat d’acció que els ajuntaments han hagut de gestionar atesa la situació de risc de moltes famílies que han precisat l’actuació urgent dels serveis socials, i tot això amb molts menys recursos. Som la primera administració a la qual recorre la gent, i això és molt dur.

I per acabar-ho d’adobar, acabarem el 2013 amb l’aprovació de la llei ARSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local del govern espanyol), que proposa una reducció dràstica de les competències pròpies que els ajuntaments han anat desenvolupant durant tota democràcia (serveis socials, ensenyament, ocupació, etc.) i en limita d’altres que aquestes administracions hem anat assumint d’una manera automàtica per resoldre les situacions que en el dia a dia dels municipis van sorgint.

La llei ARSAL preveu transferir totes aquestes competències a les diputacions provincials. Tot per reduir un deute públic, suposadament causat per les pèssimes gestions d’administracions locals (només un 13% d’aquest deute correspon als ajuntaments). Segons el catedràtic Rafael Jiménez Asensio, aquesta reforma suscita una paradoxa: «Debilita la institució amb legitimitat democràtica directa (els governs locals són escollits pels seus ciutadans) i enforteix la institució amb democràcia política indirecta (les diputacions es formen a partir dels resultats electorals dels municipis de la província).»

Com es pot comprovar, el panorama no és gaire engrescador.

ATENCIÓ A LES PERSONES

Aquests anys estan sent molt difícils per a tothom i en especial per a totes aquelles persones que es troben en situació d’atur o que a la seva llar s’han vist reduïts els ingressos i han de fer mans i mànigues per poder tirar endavant.

Per al govern de La Palma Sempre ha estat una prioritat absoluta donar resposta a totes aquestes situacions i ajudar a minimitzar aquesta situació.

S’està treballant des dels diferents àmbits de l’atenció a les persones, especialment en l’àrea dels Serveis Socials, una àrea que durant els últims anys s’ha ampliat tant en l’àmbit dels professionals, com en l’àmbit de les diferents partides pressupostàries.

D’altra banda, en l’àmbit municipal ens hem trobat la situació que altres administracions, com la Generalitat, han reduït les prestacions de caràcter social com són la Renda Mínima d’Inserció o les beques de menjador, de manera que des del govern de La Palma Sempre hem cregut que les havíem d’assumir, i per tant hem prioritzat els pocs recursos de què disposem com a Ajuntament per fer-hi front. Aquestes actuacions han anat dirigides a les famílies amb dificultats per poder fer front al pagament dels subministraments bàsics (llum, aigua, gas, prestacions d’ajuts per a lloguers o impagaments d’hipoteca per tal d’evitar possibles desnonaments) i també s’han tramitat ajudes a altres administracions.

És necessari remarcar que per dur a terme aquesta tasca tan important d’atenció social s’ha treballat sempre des del concepte de justícia social amb la voluntat de ser objectius i d’utilitzar eines com el reglament de prestacions de caràcter econòmic.

En relació al nostre compromís amb l’atenció a les persones, el nostre esforç ha anat dirigit a la creació directa de llocs de treball a través de diferents plans ocupacionals, amb subvencions d’administracions superiors, que ens han permès no només inserir a nivell laboral persones amb dificultats sinó també ampliar el servei d’atenció de la nostra gent gran a través de la figura de l’Auxiliar de la Llar, que ha permès donar un millor servei a les persones que ho han requerit a causa de les seves necessitats.

L’Àrea d’Atenció a les Persones està sent la principal prioritat per a La Palma Sempre i la nostra voluntat és seguir treballant per millorar la situació dels ciutadans més vulnerables.

COMPROMESOS SOCIALMENT AMB ELS CIUTADANS

En moments complicats de crisi pressupostària es recomanable llançar un missatge positiu sobre la funció social que tenen els Ajuntaments i sobre la necessitat que els ciutadans ens impliquem en la política municipal, no com un mal menor que hem de patir, sinó com una eina capaç de millorar la societat en la qual vivim. La bondat i la necessitat de la proximitat local -que en el nostre cas va esperonar tota la reivindicació de la independència de La Palma- s’evidencia quan es posen al damunt xifres sobre les actuacions municipals i es baixa al detall, al matís de l’orientació.

Quan es treballa per mantenir els diferents serveis en funcionament, que hi hagi vigilància, que les escombraries es recullin puntualment, o que l’aigua surti per l’aixeta, coses òbvies i que són l’obligació de qualsevol ajuntament, una determinada opció política es manifesta en els detalls,  en les prioritats, en el caràcter social dels matisos. Quan els diners no arriben arreu, cal prioritzar. És moment d’alentir projectes urbanístics -probablement convenients per tenir un poble de primera- i prioritzar els serveis que tenen a les persones, als ciutadans com a destinataris, encara que a voltes no en sigui tot el conjunt els beneficiaris. Veiem-ne tres exemples, tot just ara que s’acaba l’any i comencem a tancar els números.Aquests són tres exemples del biaix social que té un determinat equip de Govern a l’Ajuntament. I no és casualitat. És la conseqüència d’una manera de pensar i entendre la política com a instrument per mitigar les desigualtats entre els ciutadans. I més als ajuntaments, l’eina que toca més a prop al ciutadà. Mantenir i incrementar aquest matís de progrés, és la decidida aposta de La Palma Sempre. La política no sempre és igual.