dijous, 28 d’abril del 2011

Aprovat el text refós del nou POUM


El passat dilluns dia 18 d’abril es va aprovar el text refós del nou POUM (Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal), últim pas previ a la tramitació definitiva per part de la comissió d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

La voluntat expressada en aquest POUM ha estat la de preservar al màxim el nostre entorn natural i apostar per un creixement limitat, exactament de 202 nous habitatges. D’altra banda, hem treballat també per garantir els espais destinats a equipaments que el poble haurà d’anar desenvolupant. Aquests espais s’han calculat sobre la base de les possibilitats de creixement.

Volem compartir la satisfacció per haver pogut fer tots els passos necessaris des de l’Ajuntament de la Palma per arribar a l’aprovació d’un POUM que garanteix que la Palma continuarà sent un poble petit, cohesionat, sostenible i amb una reserva d’espais per a equipaments en consonància amb la perspectiva de creixement.

Volem compartir també la satisfacció d’haver pogut assolir el compromís d’aprovació del nou POUM en aquesta legislatura.

Pel que fa a la proposta per solucionar el problema del trànsit a la carretera BV-2421, hem estat negociant amb la Generalitat per trobar una solució que sigui el màxim de respectuosa amb el nostre entorn. Cal dir que amb l’anterior conseller de la Generalitat, el Sr. Nadal, es va arribar a un pacte de no incloure cap reserva de variant en el POUM, per la diferència de criteris que hi havia entre la Generalitat i l’Ajuntament.

La sorpresa va venir quan amb el canvi de govern a la Generalitat, governada per CIU, per poder aprovar el POUM ens van imposar com a condició la inclusió d’una reserva de variant. La proposta de variant de la Generalitat, malgrat que no passa pels horts, no respon al model que nosaltres proposàvem, així que vam estar negociant per poder incloure la nostra proposta de variant, que finalment va ser acceptada i ens permet continuar negociant per garantir que sigui la nostra proposta de variant la que al final s’acabi fent.

Amb l’aprovació d’aquest POUM, anul·lem l’actual reserva de variant que passa pels horts i la riera. Aquest projecte està valorat en 6 milions d’euros.
L’actual proposta de la Generalitat inclou un túnel i està valorada en 22 milions.
La proposta de variant de l’actual equip de govern inclou un túnel i està valorada en 21 milions d’euros.

Amb aquest procés d’aprovació del POUM hem fet desaparèixer l’actual reserva de sòl per la variant, la que passa pels horts i la riera, i hem assolit un compromís per part de la Generalitat d’augmentar la inversió de 6 a 22 milions d’euros, fet que acosta la seva proposta a la nostra.

(Valoracions calculades per l’enginyeria Barcelona Regional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona).